top of page

Werkwijze

 

Binnen de basisgeneralistische GGZ, vroeger de eerstelijn, en dus zorg die (deels) vergoed wordt vanuit uw basisverzekering hebben we met en zonder contracten met verzekeraars regels waar we ons aan moeten houden. Vanaf 1-1-2022 is er een nieuw bekostigingsstelsel binnen de GGZ, het zorgprestatiemodel. Ik verwijs u graag naar deze folder: 

 

In de eerste een a twee diagnostische gesprekken zullen we een goed beeld gaan krijgen van de klachten. Ik wil echt goed snappen waarom de klachten er zijn, maar vooral ook begrijpen waarom ze niet over gaan. Het kan zijn dat ik extra instrumenten, zoals vragenlijsten, inzet om dit beeld te verduidelijken. Als we daar samen echt goed zicht op hebben, kunnen we een plan maken en bepalen hoeveel tijd we nodig denken te hebben. Ik wil dan ook samen haalbare doelen maken, zodat we weten wat we aan het doen zijn en tussendoor kunnen evalueren hoe het gaat. Ik werk klacht- en doelgericht. 

Wanneer we een duidelijk beeld hebben van de problematiek en wat u wilt bereiken, dan zal ik met u bespreken hoe we dat kunnen aanpakken. Er zijn verschillende manieren van aanpak mogelijk, ik werk alleen met methodes die een wetenschappelijke onderbouwing hebben in combinatie met specifieke klachten. Daarnaast vind ik het belangrijk dat de manier van aanpak aansluit bij uw individuele wensen. Ik zal mijn ideeën over uw klachten en hoe we dit kunnen aanpakken met u bespreken. Ook hierbij vind ik het erg belangrijk dat u achter de aanpak staat.

De verzekeraar eist een diagnose, een kader waarin de klachten passen. Hoewel in sommige gevallen het erg fijn is om een kader te hebben en hiermee het besef te krijgen dat u last heeft van een aandoening net zoals velen anderen, vind ik het des te belangrijker om de klachten echt te kunnen duiden. Ik zal daarom altijd ook uw klachten plaatsen in een beschrijvende diagnose. 

Psychologenpraktijk lef in naarden op de grens met bussum is aangesloten bij het NIP (Nederlands Instituut voor Psychologen) er wordt gewerkt volgens de beroepscode, hierin staan eisen, richtlijnen en gedragsregels vermeld die aan het beroepsmatig handelen van een psycholoog worden gesteld. Goede kwaliteit is belangrijk om te waarborgen, het gaat om verantwoordelijkheid, integriteit, respect en deskundigheid. U kunt hierover lezen op de website van het NIP, www.psynip.nl. Daarnaast is Psychologenpraktijk lef in het bezit van een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.

 

Vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe wetgeving omtrent persoonsgegevens van kracht gegaan, de AVG. In het volgende pdf file staat uitgelegd hoe Psychologenpraktijk Lef met uw gegevens omgaat.

 

 

 

 

Mocht u in gesprekken bij psychologenpraktijk lef ontevreden zijn of een klacht hebben, dan hoop ik dat u dit met mij bespreekt. Ik zal mijn uiterste best doen om gehoor te geven aan uw klacht. U kunt meer lezen over de procedure rondom ontevredenheid via de volgende link: Wat als ik ontevreden ben over de behandeling? - LVVP

bottom of page