top of page
Vergoedingen

 Wanneer u voor vergoeding in aanmerking wilt komen heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts. In deze verwijzing moet duidelijk verwezen worden naar de basis generalistische GGZ en de huisarts dient een vermoeden erin te zetten van een psychische stoornis geclassificeerd volgens de DSM IV/ V. In 2022 heb ik contracten afgesloten met Zilveren Kruis Achmea, CZ, Menzis, DSW, Zorg en Zekerheid, Caresq, ASR en ONVZ. Een traject wordt vergoed vanuit uw basis verzekering, u moet dan wel rekening houden met het jaarlijks eigen risico. Ik heb dit jaar geen contract met VGZ. Ook voor eventuele ongecontracteerde zorg kunt u bij psychologenpraktijk Lef terecht en heeft u recht op vergoeding vanuit uw basis zorgverzekering. Ik hanteer voor ongecontracteerde zorg, 75 % van het NZA tarief. U heeft uiteraard altijd de keuze om gesprekken zelf te betalen en een traject te starten volledig buiten de verzekering om.  Ook kunt u terecht bij psychologenpraktijk Lef met uiteenlopende problematiek die buiten de vergoede zorg vallen, zoals onder andere coachingsvragen, studeren zonder zorgen, relatietherapie, rouw of levensfase problematiek of werkgerelateerde problematiek. Er geldt dan een tarief van 95 euro per uur.

Omdat er Bij Psychologenpraktijk Lef met de meeste verzekeraars een contract is afgesloten, is het belangrijk dat u goed nagaat hoe u verzekerd bent. Indien psychologenpraktijk lef geen contract heeft met uw verzekeraar en u heeft gekozen voor vrije zorgkeuze (een restitutiepolis) dan wordt de behandeling volledig vergoed vanuit de basisverzekering. Wanneer u een polis heeft met beperkte zorgkeuze (een naturapolis) dan wordt de behandeling in de meeste gevallen tot 70% vergoed vanuit de basisverzekering. Indien nodig kan ik u dit deel (30%) kwijtschelden. U dient er wel rekening mee te houden dat deze zorg, net als alle gespecialiseerde zorg, eerst van uw eigen risico af gaat. 

Voor de verwijzer:

U kunt mij altijd bellen of mailen als er vragen zijn. Wat betreft de verwijsbrief is het belangrijk dat u verwijst naar de basis-ggz en in de verwijzing een vermoeden van een DSM geclassificeerde stoornis zet.

Voor de basisverzekering zijn er diverse mogelijkheden bij een zorgverzekeraar, u kunt kiezen voor een natura polis of voor een restitutie polis. Veel mensen weten de verschillen niet zo goed, maar het verschil zit in keuzevrijheid die u heeft in uw zorg.

Een natura polis is een polis, waarvoor de zorgverzekeraar met een aantal partijen een contract heeft afgesloten voor vaste behandelingen op een diagnose. Bij een natura polis wordt meestal tot 70% van de kosten vergoed van de behandeling door een niet gecontracteerde zorgverlener, zoals psychologenpraktijk Lef. Het bedrag, dat de zorgverzekeraar niet vergoedt – naast een eventueel eigen risico, zult u zelf moeten betalen. Kunt u dit niet betalen? Dan ben ik bereid om u dit deel van de declaratie kwijt te schelden. Dat betekent dat u dan alleen uw eigen risico hoeft te betalen. op deze manier bied ik dezelfde voorwaarden als andere psychologenpraktijken die met contracten werken.

Een zuivere restitutie polis is een polis, waarbij u zelf de zorgverlener mag kiezen en waarbij de zorgverzekering 90 tot 100% van de kosten vergoedt van de behandeling door de zorgverlener. Met een restitutiepolis heeft u dus zelf de keuzevrijheid waar en hoe u zorg wilt krijgen. 

 

Behandeling in de basis generalistische GGZ, is zorg die valt onder het eigen risico van je zorgverzekering. In de meeste gevallen wordt de rekening voor het behandeltraject na afloop verstuurd en dient u deze zelf in bij uw verzekeraar. U dient deze rekening te voldoen aan psychologenpraktijk Lef. Uw verzekeraar zal vervolgens in de meeste gevallen het eigen risico verrekenen, als deze niet door eerder geleverde zorg is opgemaakt. Afhankelijk van het soort polis dat u heeft, zal de verzekeraar de behandeling (deels) vergoeden.

 

Kun je niet op een afspraak komen? Zeg dan de afspraak minimaal 24 uur van te voren af, per telefoon of mail. Tot 24 uur van tevoren kun je op werkdagen kosteloos je afspraak afzeggen of verzetten. Als u de afspraak niet tijdig afzegt wordt € 50,- in rekening gebracht. Dit bedrag wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar.

Vanaf 1-1-2022 wordt niet gedeclareerd per behandeltraject, maar per "prestatie". Ik voeg een document toe waarin de tarieven op een rij staan:

 

bottom of page