top of page

Aanbod

Binnen psychologenpraktijk lef wordt eclectisch gewerkt. Dat houdt in dat er vanuit diverse wetenschappelijk onderbouwde theoretisch kaders en bijbehorende technieken gewerkt wordt. Dat maakt het mogelijk om echt cliëntgericht te werken en een persoonlijke aanpak te realiseren, waar u achter kunt staan. Een aantal voorbeelden van behandelmethoden:

Is vaak de eerste keuze om vanuit dit theoretisch kader te behandelen. Middels cognitiefgedragstherapeutische gesprekken krijgt u inzicht in eigen denkpatronen, gedrag en emoties en manieren aangereikt om verandering te krijgen daar waar u dat wilt.

Mensen leren door middel van mindfulness beter hun aandacht te richten daar waar je je aandacht wilt hebben. Alles wat aandacht krijgt wordt groter, ook negatieve zaken. We raken vaak afgeleid door zorgen, gedachten, we gaan piekeren. Bij voldoende aanmeldingen wil ik binnen psychologenpraktijk lef graag een groepstraining mindfulness aanbieden. Sowieso kunnen we indien passend elementen en oefeningen inzetten in individuele trajecten.

Binnen psychologenpraktijk lef zijn partnerrelatie gesprekken mogelijk. In een relatie kan het terwijl je toch van elkaar houdt niet goed gaan. Het is een grote stap om hier hulp bij te zoeken. Toch is het fijn om bijvoorbeeld uit gedragspatronen te kunnen komen die niet werken of te leren hoe je weer met elkaar kunt praten.

Vanuit onder andere mijn ervaring als studentenpsycholoog bij de TU, Delft  en achtergrond vanuit de ontwikkelingspsychologie, bied ik ondersteuning wanneer je vastloopt in je studie. Heb je last van studiestress, faalangst? Heb je last van uitstelgedrag of studieontwijkend gedrag? Verlies je jezelf in details, raak je het overzicht kwijt of heb je moeite met plannen? Wordt je somber ervan of moedeloos? Tijdens een studie kun je vastlopen en allerlei klachten krijgen. Wacht niet met hulp zoeken tot je echt niet meer weet hoe je je studie weer op de rit krijgt. Samen kunnen we een plan maken, kijken wat jij nodig hebt om je studie met een goed gevolg af te ronden.

Is een techniek die volgens de multidisciplinaire richtlijn de eerste keuze is bij behandeling van een posttraumatische stressstoornis. Deze techniek is ook breder in te zetten als onderdeel van de behandeling bij uiteenlopende problematiek zoals; vliegangst, posttraumatische stressklachten, paniekstoornis, pestervaringen, tandartsangst en meer. Voor meer informatie verwijs ik u graag naar de website www.emdr.nl

bottom of page