top of page

Informatie betreffende coronavirus:

In principe gaan afspraken door. Ik vraag u om goed op u zelf te letten qua gezondheid en hygiëne (richtlijnen op de website van het RIVM).  Bij milde griepklachten, ook zonder koorts, vraag ik u de afspraak af te zeggen. We kunnen dan kijken naar alternatieve manieren voor een consult. Mocht ik klachten krijgen dan zal ik de afspraak ook afzeggen en mij laten testen. Er zullen geen kosten in rekening worden gebracht bij te laat afgezegde afspraken om deze reden. In deze periode bied ik geen drinken aan, u mag zelf uiteraard iets te drinken meenemen.

 

 

Waarom Lef

Omdat het niet makkelijk is om hulp te zoeken en te aanvaarden. Wanneer u klachten heeft of vastgelopen bent is dat vaak al langere tijd. Bijna iedereen wil het eerst zelf oplossen en wil anderen niet belasten. Met klachten kunt u zelfs het onterechte idee hebben dat het een zwakte is, alsof u iets verkeerd heeft gedaan. Als u dan toch de stap zet om bij een onbekende uw verhaal te doen dan is daar lef voor nodig. Bij psychologenpraktijk lef in Naarden op de grens met Bussum kunt u met ongeveer zes weken terecht voor professionele hulp.

Ik neem echt de tijd om te luisteren, de klachten goed te snappen en samen een plan te maken. U houdt zelf de regie.

Lees verder...

Werkwijze

IMG_4878.JPG

Binnen de basisgeneralistische GGZ, vroeger de eerstelijn, en dus zorg die (deels) vergoed wordt vanuit uw basisverzekering hebben we met en zonder contracten met verzekeraars regels waar we ons aan moeten houden. Vanaf 1-1-2022 is een nieuw bekostigingsstelsel voor de GGZ ontwikkeld, het Zorgprestatiemodel.  voor meer informatie kunt u deze folder lezen: 

Lees verder

meervoudlef.jpg
 wachtlijst

op dit moment is de wachtlijst gesloten

Voor wie?

Iedereen, vanaf 18 jaar, is welkom binnen Psychologenpraktijk Lef in Naarden. Iedereen met een hulpvraag, met klachten, of het nu om vergoede of onvergoede zorg gaat, is welkom. In het algemeen willen de mensen die ik zie zich graag ofwel anders voelen, denken of zich anders gedragen. Klachten liggen eigenlijk altijd in het verlengde hiervan. Samen kunnen we kijken wat er nodig is, zodat u zelf weer echt de regie hebt.  Een aantal voorbeelden van problematiek is: sociale angst, ziekteangst, paniekstoornis, rouw, depressie, spanning, partnerrelatieproblematiek, werk- en studiegerelateerde problematiek, posttraumatische stressklachten, sociaal-emotionele problemen.

Lees verder...

Vergoedingen

U heeft uiteraard altijd de keuze om gesprekken zelf te betalen en een traject te starten volledig buiten de verzekering om.  Ook kunt u terecht bij psychologenpraktijk Lef met uiteenlopende problematiek die buiten de vergoede zorg vallen, zoals onder andere coachingsvragen, studeren zonder zorgen, relatietherapie, rouw, levensfase problematiek of werkgerelateerde problematiek. Er geldt dan een tarief van 95 euro per uur.

Wanneer u voor vergoeding in aanmerking wilt komen heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts. In deze verwijzing moet duidelijk verwezen worden naar de basis generalistische GGZ en de huisarts dient een vermoeden erin te zetten van een psychische stoornis geclassificeerd volgens de DSM IV/ V. Ook voor ongecontracteerde zorg bij psychologenpraktijk Lef heeft u recht op vergoeding vanuit uw basis zorgverzekering.

Lees verder...

Contact

bel of mail mij gerust voor het maken van een afspraak of voor extra informatie. Een reactie per mail van mij komt vaak in de ongewenste folder terecht, dan weet u dat.

Voor de verwijzer: u kunt mij altijd bellen of mailen als er vragen zijn. Wat betreft de verwijsbrief is het belangrijk dat u verwijst naar de basis-ggz en in de verwijzing een vermoeden zet van een DSM-geclassificeerde stoornis.

Aanmeldformulier

graag uw telefoonnummer vermelden, dan neem ik contact op. Om de privacy te waarborgen vraag ik u geen gevoelige informatie te delen in dit formulier.

Psychologenpraktijk Lef

Drs. Y. E. Verhoog, AGB-code: 94102004

BIG registratienummer: 49920605925

Lambertus Hortensiuslaan 13d

1412 GV Naarden

Tel: 06 - 18 33 46 55

info@psychologenpraktijklef.nl

Er is voldoende parkeerplek voor de deur. Vergeet alleen niet een blauwe kaart in de auto te leggen!

Psychologenpraktijk Lef bevindt zich op de eerste verdieping, alleen bereikbaar via een trap.

Aanmelden
bottom of page